1. Księga Przychodów i Rozchodów wg ilości dokumentów:

a) od 0 do 10 bez ewidencji VAT 240,00 zł/miesiąc
b) od 11 do 20 bez ewidencji VAT 300,00 zł/miesiąc
c) od 21 do 30 bez ewidencji VAT 360,00 zł/miesiąc
d) od 31 do 40 bez ewidencji VAT 420,00 zł/miesiąc
e) od 0 do 10 z ewidencją VAT 360,00 zł/miesiąc
f) od 11 do 20 z ewidencją VAT 420,00 zł/miesiąc
g) od 21 do 30 z ewidencją VAT 480,00 zł/miesiąc
h) od 31 do 40 z ewidencją VAT 540,00 zł/miesiąc
i) od 41 do 50 z ewidencją VAT 600,00 zł/miesiąc
j) od 51 do 60 z ewidencją VAT 660,00 zł/miesiąc
k) od 61 do 70 z ewidencją VAT 720,00 zł/miesiąc
l) od 71 do 80 z ewidencją VAT 780,00 zł/miesiąc
m) każdy zapis powyżej ustalonego limitu 6 zł za 1 zapis
n)
rozliczenie roczne   300,00 zł/rok

2. Ryczałt ewidencjonowany wg ilości dokumentów:

a) od 0 do 10 bez ewidencji VAT 120,00 zł/miesiąc
b) od 11 do 20 bez ewidencji VAT 180,00 zł/miesiąc
c) od 21 do 30 bez ewidencji VAT 240,00 zł/miesiąc
d) od 0 do 10 z ewidencją VAT 240,00 zł/miesiąc
e) od 11 do 20 z ewidencją VAT 300,00 zł/miesiąc
f) od 21 do 30 z ewidencją VAT 360,00 zł/miesiąc
g) każdy zapis powyżej ustalonego limitu 6 zł za 1 zapis
h)
rozliczenie roczne   300,00 zł/rok

3. Księgi handlowe wg ilości dokumentów:

a) od 0 do 10 bez ewidencji VAT 1000,00 zł/miesiąc
b) od 11 do 20 bez ewidencji VAT 1500,00 zł/miesiąc
c) od 21 do 30 bez ewidencji VAT 2000,00 zł/miesiąc
d) od 31 do 40 bez ewidencji VAT 2500,00 zł/miesiąc
e) każdy zapis powyżej ustalonego limitu bez ewidencji VAT 15 zł za 1 zapis
f)


sprawozdanie roczne/rozliczenie roczne


bez ewidencji VAT


średnia wartość wynagrodzenia
z tyt. usług księgowych
rozliczanego roku
g) od 0 do 10 z ewidencją VAT 1100,00 zł/miesiąc
h) od 11 do 20 z ewidencją VAT 1600,00 zł/miesiąc
i) od 21 do 30 z ewidencją VAT 2100,00 zł/miesiąc
j) od 31 do 40 z ewidencją VAT 2600,00 zł/miesiąc
k) każdy zapis powyżej ustalonego limitu z ewidencją VAT 20 zł za 1 zapis
l)


sprawozdanie roczne/rozliczenie roczne


z ewidencją VAT


średnia wartość wynagrodzenia
z tyt. usług księgowych
rozliczanego roku

4. Obsługa płacowa:

a)

umowa o pracę/zlecenie - za każdego pracownika 80,00 zł/miesiąc

b)

przygotowanie umowy o pracę, umowy zlecenia/o dzieło/świadectwa pracy/aneksu do umowy 70,00 zł/miesiąc

c) roczna deklaracja PIT-11, PIT-4R 50,00 zł/rok
d)
deklaracje ZUS przedsiębiorcy (DRA, Z-3, ZAS-12, ZWUA, ZUA) 80,00 zł/szt.
e)
zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach 30,00 zł/szt.

5. Opłaty dodatkowe:

a)
rozliczenie faktury w walucie z przeliczeniem róźnic kursowych 20,00 zł za zapis
b)
sporządzenie i wysyłka deklaracji VAT-UE/VAT-9M/VAT-8 60,00 zł
c) przeliczenie operacji bankowych na WB w walucie 10,00 zł za zapis
d)
wystawienie not, faktur, faktur korygujących z wysyłką na email 25,00 zł
e)
wysłanie dokumentu na poczcie 60,00 zł
f)
wysyłka emailem dokumentacji księgowej do podmiotów trzecich 5,00 zł/dokument
g)
wypełnienie wniosków leasingowych od 100,00 zł/szt.
h)
sporządzenie dodatkowych pism/wniosków/deklaracji od 100,00 zł
i)
przygotowanie i wysyłka pism do komornika 300,00 zł
j)
wyliczenie delegacji służbowej 30,00 zł
k)
korekta miesiąca zaksięgowanego min. 100 zł + 6 zł za każdy
korygowany dokument
l)
wizyta w urzędzie skarbowym/ZUS/GUS 200,00 zł/godzina
m)
płatność za usługę biura po terminie odsetki ustawowe
n)
monity za nieopłacone faktury biura 20,00 zł/monit
o)
dopłata za opóźnienie w dostarczaniu kompletu dokumentów 10,00 zł/dzień
p)
opłata postojowa za okres zawieszenia działalności 30,00 zł/miesiąc
r)
konsultacja księgowa 100,00 zł/30 min.
s)
zgłoszenie/aktualizacja VAT-R/VAT-26/VAT-Z/NIP-8/NIP-2 100,00 zł
t)
zgłoszenie/zmiana ubezpieczenia przedsiębiorcy w ZUS 80,00 zł
u)
złożenie dokumentów osobiście w ZUS/US/GUS i in. od 100,00 zł
w)
założenie działalności 300,00 zł
x)

usługi biurowe: porządkowanie dokumentów, np. zgodnie z umową, chronologicznie, itp. 10,00 zł za każde rozpoczęte
10 dokumentów
y)
przygotowanie dokumentów o zmianie formy opodatkowania 100,00 zł
z)
dodatkowe usługi księgowe nie wymienione w cenniku od 50,00 zł

6. Bezumowne przechowywanie dokumentów księgowych:

opłata za 1 miesiąc

7. Rabat za polecenie klienta:

10% usługi księgowej przez 12m-cy (rabaty się sumują)

8. Rabat za dostarczenie dokumentów do 5 dnia m-ca:

10% usługi ksiegowej w danym miesiącu


       Podane ceny są cenami BRUTTOBiuro rachunkowe JMK Monika Kruszewska · ul. Żeromskiego 1A, 05-090 Raszyn
email: biuro@jmk.net.pl tel.: 504 52 96 96