1. Księga Przychodów i Rozchodów wg ilości dokumentów:

a) od 0 do 10 z ewidencją VAT 300,00 zł/miesiąc
b) od 11 do 50 z ewidencją VAT 450,00 zł/miesiąc
c) od 51 do 100 z ewidencją VAT 550,00 zł/miesiąc
d) od 101 do 150 z ewidencją VAT 600,00 zł/miesiąc
e)

księgowanie dokumentów
powyżej ustalonego limitu
  wg indywidualnych
ustaleń
f)
rozliczenie roczne   200,00 zł/rok

2. Ryczałt ewidencjonowany wg ilości dokumentów:

a) od 0 do 30 bez ewidencji VAT 200,00 zł/miesiąc
b) od 31 do 50 bez ewidencji VAT 300,00 zł/miesiąc
c) od 0 do 30 z ewidencją VAT 250,00 zł/miesiąc
d) od 31 do 50 z ewidencją VAT 350,00 zł/miesiąc

3. Księgi handlowe wg ilości dokumentów:

a) od 0 do 30 z ewidencją VAT 700,00 zł/miesiąc
b) od 31 do 60 z ewidencją VAT 900,00 zł/miesiąc
c) od 61 do 100 z ewidencją VAT 2000,00 zł/miesiąc
d) od 101 do 200 z ewidencją VAT 3000,00 zł/miesiąc
e)

każde następne rozpoczęte 100 dokumentów wg indywidualnych
ustaleń
f)


sprawozdanie roczne


  wartość wynagrodzenia z tyt.
usług księgowych za grudzień
rozliczanego roku

4. Obsługa kadrowo - płacowa:

a) umowa o pracę - za każdego pracownika 45,00 zł/miesiąc
b)

umowa zlecenia / o dzieło - za każdego pracownika 45,00 zł/miesiąc

c) roczna deklaracja PIT-11/8B jednej osoby 35,00 zł/rok
d)

przygotowanie umowy o pracę, umowy zlecenia / o dzieło / świadectwa pracy / inne   35,00 zł/szt.

e)

deklaracje ZUS (w tym wnioski do ZUS) przedsiębiorcy   40,00 zł/miesiąc

5. Bezumowne przechowywanie dokumentów księgowych:

opłata za 1 miesiąc

6. Opłata za nieterminowe dostarczanie dokumentów po 10-tym każdego miesiąca: 100 zł       * Podane ceny są cenami BRUTTOBiuro rachunkowe JMK Monika Kruszewska Al. Krakowska 97, 05-090 Raszyn
email: biuro@jmk.net.pl tel.: 504 52 96 96